LECZENIE i DIAGNOSTYKA CHORÓB ŻYŁ I TĘTNIC

 • USG COLOR DOPPLER

  żył kończyn dolnych i górnych
  tętnic kończyn, aorty brzusznej, tętnic szyjnych

 • LECZENIE OPERACYJNE
  klasyczne i endowaskularne (wewnątrznaczyniowe)

 • Żylaki kończyn dolnych

 • Niedokrwienie kończyn dolnych

  stentowanie tętnic, operacje by-pass

 • Rekonstrukcje tętnic szyjnych

  udrożnienie, stentowanie

 • Tętniaki tętnic obwodowych

  aorty, tętnic biodrowych
  operacje klasyczne i implantacja stent-graftów

REJESTRACJA: +48 33 858 32 28

CZYNNE: PN-PT 9:00-17:00

REJESTRACJA:
+48 33 858 32 28

CZYNNE: PN-PT 9:00-17:00

REJESTRACJAREJESTRACJA