Leczenie chorób tętnic i żył

NOWOŚĆ 2019

Nasze Centrum Medyczne oferuje diagnostykę oraz leczenie chorób tętnic i żył w zakresie:

Diagnostyka i leczenie
chorób tętnic i żył

USG Doppler żył kończyn dolnych i górnych

USG  Doppler tętnic kończyn, aorty brzusznej, tętnic szyjnych

Leczenie operacyjne klasyczne i endowaskularne (wewnątrznaczyniowe)

Żylaki kończyn dolnych

Niedokrwienie kończyn dolnych (stentowanie tętnic, operacje by-pass)

Rekonstrukcje tętnic szyjnych (udrożnienie, stentowanie)

Tętniaki tętnic obwodowych (aorty, tętnic biodrowych)- operacje klasyczne i implantacja stent-graftów

REJESTRACJA:  338583228