Leczenie zeza i niedowidzenia

W pracowni ortoptyczno-pleoptycznej leczymy

  • niedowidzenie, poprzez ćwiczenia pleoptyczne,
  • zaburzenia ruchomości gałek ocznych (zezy jawne, okresowe, ukryte),
  • niepełne bądź osłabione widzenie obuoczne (słaba fuzja, brak stereoskopii),poprzez ćwiczenia ortoptyczne.
  • zaburzenia akomodacji.

Proponowana przez nas forma leczenia obejmuje wstępne badanie okulistyczne, w wielu przypadkach dwuetapowe oraz optometryczne. Jeśli taka jest potrzeba przepisujemy korekcję okularową.

Po zdiagnozowaniu problemu rozpoczynamy terapię, która obejmuje 5 bądź 10 spotkań (zależne od wstępnej diagnozy), po 30 minut każde. Pacjent wykonuje wtedy pod kontrolą zlecone ćwiczenia ortoptyczne lub pleoptyczne. Po ukończeniu cyklu spotkań, oceniany jest efekt ćwiczeń, a Pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące ćwiczeń wykonywanych w domu.