Image
Image
dsc_0836.jpg
dsc_0821.jpg
dsc_0838.jpg

Badania diagnostyczne

W ramach leczenia zachowawczego, Beskidmed oferuje szereg badań, które przeprowadzają nasi specjaliści na wysokiej klasy sprzęcie. Są to m.in.:


Autokeratorefraktometria (komputerowe badanie wzroku)
Refraktometria automatyczna jest łatwym, szybkim badaniem pozwalającym na określenie wady refrakcji oka bez żadnego przygotowania badanego. Polega ono na kilkukrotnym pomiarze w podczerwieni prawidłowego obrazu który tworzy się na siatkówce oka przy użyciu zestawu soczewek. Autorefraktometr nie dokonuje oceny narządu wzroku, ani nie wykrywa chorób oczu, mierzy jedynie wielkość wady: nadwzroczność, krótkowzroczność i astygmatyzm.

USG gałki ocznej w prezentacji A i B
Badanie USG oka jest wykonywane w celu ustalenia biometrii gałki ocznej przed planowanym zabiegiem operacji zaćmy. Jednak możliwości diagnostyczne tego urządzenia pozwalają głównie na ocenę gałki ocznej w przypadku braku wglądu w dno oka. USG gałki ocznej jest najczęściej wykonywane w przypadku:
- zaawansowanej zaćmy
- zaawansowanego zmętnienia rogówki
- podejrzenia odwarstwienia siatkówki
- krwotoku do ciała szklistego
- podejrzenia guza oczododołu

Komputerowe badanie pola widzenia - perymetria  Frey
Badanie pola widzenia jest podstawowym testem na ocenę czułości siatkówki i funkcji nerwu wzrokowego. Dzięki technice statycznej obecne urządzenia są w stanie wykryć najdrobniejsze ubytki w polu widzenia ujawniające się we wczesnych etapach jaskry. Badanie pola widzenia dokładnie pokazuje funkcje drogi i kory wzrokowej.

Optyczna Koherentna Tomografia ( OCT) siatkówki i nerwu wzrokowego
Jest to badanie służące do wizualizacji tylnego odcinka oka. Pozwala diagnozować siatkówkę i różnicować jednostki chorobowe takie jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem - AMD, retinopatia cukrzycowa, otwory i odwarstwienia w plamce, zmiany dystroficzne plamki,
OCT jest również używane do diagnostyki i monitorowania przebiegu jaskry. Pozwala na pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki.

Panfundoskopia
Badanie pozwalające dokładnie ocenić obwodowe zmiany zwyrodnieniowe siatkówki. Co ważne, pozwala potwierdzić lub wykluczyć ich obecność. Wykonywanuje się je za pomocą panfundoskopu, czyli urządzenia posiadającego szereg soczewek oraz źródło światła.

Badanie na synoptoforze
Synoptofor jest podstawowym aparatem w leczeniu ortoptycznym. Służy zarówno do diagnostyki, jak również do leczenia zeza. Za jego pomocą można zbadać obiektywny i subiektywny kąt zeza, percepcji, fuzji, stereopsji, a także zakres supresji czy korespondencji siatkówkowej.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (badanie tonometrem aplanacyjnym lub I-care)
Jest to podstawowe badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem wiarygodności. Jest ono powszechnie stosowane w praktyce okulistycznej.

Gonioskopia (badanie kąta przesączania)
Gonioskopia jest badaniem wykonywanym w przypadku diagnostyki jaskry. Polega na założeniu na znieczulone oko specjalnej soczewki, w której lusterkach można obserwować struktury kąta przesącznia, a więc tego miejsca, przez które płyn wewnątrzgałkowy opuszcza gałkę oczną. Nieprawidłowości kąta przesączania są jednym z powodów jaskry a jego ocena stanowi podstawę do prawidłowego rozpoznania a także właściwego leczenia tej choroby.

Pachymetria (badanie grubości rogówki)
Jest to badanie służące do oceny grubości rogówki. Pomiar ten jest niezwykle ważny u pacjentów chcących poddać się chirurgii refrakcyjnej rogówki. Pozwala on dokładnie zaplanować tryb i sposób operacji rogówki. Drugą grupę pacjentów stanowią chorzy na jaskre. W tej grupie pomiar ten pomaga skalkulować dokładnie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jest to ważny pomiar na etapie diagnostyki jaskry ale i jej dalszym monitorowaniu