Leczenie zeza i niedowidzenia

W pracowni ortoptyczno-pleoptycznej leczymy:

- niedowidzenie, poprzez ćwiczenia pleoptyczne,
- zaburzenia ruchomości gałek ocznych (zezy jawne, okresowe, ukryte),
- niepełne bądź osłabione widzenie obuoczne (słaba fuzja, brak stereoskopii),
poprzez ćwiczenia ortoptyczne.
- zaburzenia akomodacji.

Proponowana przez nas forma leczenia obejmuje wstępne dokładne badanie okulistyczne, w wielu przypadkach dwuetapowe (drugie po porażeniu akomodacji kroplami) oraz optometrystyczne. Jeśli taka jest potrzeba przepisujemy korekcję okularową.

Po zdiagnozowaniu problemu rozpoczynamy terapię, która obejmuje 5 bądź 10 spotkań (zależne od wstępnej diagnozy), po 30 minut każde, podczas których Pacjent wykonuje zlecone ćwiczenia ortoptyczne lub pleoptyczne.

Po ukończeniu tygodniowego bądź dwutygodniowego cyklu spotkań, Pacjent ponownie jest badany i otrzymuje wynik oraz zalecenia co do ćwiczeń wykonywanych w domu. W zależności od potrzeb przeprowadzamy kontrolę po kilku miesiącach.
niedowidzenie-u-dzieci.jpg